Czym jest rotawirus?

1 min read

Rotawirusy to wirusy należące do rodziny Reoviridae posiadające genom zawierający dwunicieniowe RNA. Cząsteczki rotawirusów składają się trzech koncentrycznych warstw białek nadających im charakterystyczny okrągły kształt.

Rotawirusy zostały sklasyfikowane w siedem grup (A-G) groźnych dla różnych gatunków zwierząt i ludzi. Grupa A jest przyczyną większości zakażeń wśród ludzi. Pierwsza infekcja prowadzi zwykle do wytwarzania antyciał, które mogą chronić organizm przed zakażeniem innymi rodzajami wirusa. Chociaż pierwotne zakażenie nie prowadzi do wykształcenia się pełnej odporności, to sprawia ono, że kolejne infekcje są znacznie łagodniejsze w swoim przebiegu. Z czasem organizm wytwarza przeciwciała gwarantujące trwałą odporność na różne rodzaje wirusa.

Rotawirusy są przenoszone drogą pokarmową. Zasadniczą rolę w rozprowadzaniu wirusa odgrywają dłonie. Po kontakcie ze skażoną żywnością lub odchodami osoby chorej, zdrowa osoba nieświadomie zaczyna przenosić cząsteczki wirusowe. Wirus po dostaniu się do wnętrza organizmu, atakuje enterocyty wyściełające jelito cienkie, powodując wystąpienie wirusowego zakażenia przewodu pokarmowego.

Czas utajonej działalności w organizmie w przypadku retowirusa wynosi około 2 dni. Od pierwszych objawów do zakończenia infekcji mija zwykle około 7 dni. W tym czasie w kale zarażonej osoby znajduje się niezwykle dużo cząsteczek wirusa

1 thought on “Czym jest rotawirus?

  1. Takie małe, a taki niebezpieczne. Nawet nie wiedziałam co czyha na małe dzieci. Na szczęście coraz więcej informacji dociera pod strzechy.

Comments are closed.